img-sun img-birth img-cloud-left img-cloud-right POZRITE SI ROZVRH CVIČENÍ
contact-1
adresa:
Žehrianska 6, Bratislava
contact-2
telefón:
+421 918 277 247
birth cloud

AKTIVITY PRE DETI

Kurz Arteterapia pre deti 7-11 rokov

Je ideálnym prostredím pre zmysluplné trávenie času Vášho dieťatka. Okrem toho, že naplno rozvíja svoju kreativitu a psychomotorické schopnosti, trénuje si pre život nevyhnutné emocionálne              

a sociálne zručnosti, pracuje so svojim sebaobrazom,  s novými sociálnymi väzbami, so zadaniami, ktoré vyžadujú neustále zlepšovanie koncentrácie a uvedomovania si podstaty , začína hlbšie vnímať svoje miesto v rodine, v škole, v spoločnosti.  

Ako môžu deti z kurzu profitovať:

  • Uvoľniť stres a napätie zo školy, rodiny, životného štýlu,
  • Podporiť koncentráciu (aj znižovať poruchu koncentrácie),
  • Zlepšiť svoj sebaobraz a uvedomiť si seba samého a svoje miesto v rodine, škole atď.,
  • Postupne sa emocionálne stabilizovať,
  • Komunikovať svoje vlastné problémy,
  • Fungovať v novej sociálnej skupine,
  • Zažívať opakovaný pocit radosti a úspechu,
  • Rozvíjať samostatné myslenie, kreativitu atď.

CENA KURZU: 60€/4 lekcie

Počet miest na kurz: je limitovaný na 8 detí pre zabezpečenie individuálneho prístupu.       

Na kurz je potrebné sa prihlásiť najneskôr 5 dní pre začiatkom kurzu.

 

Kurz Bejby Hudobníček 

Projekt BejbyHudobníček je určený pre detičky od 8 - 18 mesiacov. Ide o kolektívne hodiny max. pre 8 detičiek v sprievode mamičky alebo otecka. Na kurze detičkám veľa spievame, spoznávame elementárne hudobné nástroje, veľa sa pohybujeme a zabávame.

Cieľom projektu je viesť detičky ku kladnému vzťahu k hudbe, k zlepšovaniu motoriky,zraku,
sluchu, hmatu, vnímavosti na hudbu a v neposlednom rade k zlepšovaniu vzťahu s maminkou/ockom.
Je vedecky dokázané, že deti, ktoré sú od malička vedené k hudbe sú omnoho empatickejšie, úprimnejšie, senzitívnejšie a psychicky vyrovnanejšie.

Kurz tvorí 9 + 1 náhradná lekcia (1 lekcia trvá 30 minút)

OBSAH
1.hodina - zoznamujeme sa
2. hodina - skúmame nástroje a ich zvuky
3. hodina - spievame si   
4. hodina - cvičíme s hudbou  
5. hodina - oddych a uspávanky
6. hodina - pohybujeme sa 
7. hodina - opakujeme a oddychujeme  
8. hodina - spievame si
9. hodina - cvičíme s hudbou

10. hodina náhradná - opakovanie - náhradná hodina je určená pre tých,
ktorí z nejakého dôvodu vymeškali jednu z 9 hodín.
 

CENA KURZU: 55€, 9 lekcií + jedna náhradná

Tanečný krúžok

Krúžok je určený pre deti od 3-6 rokov. Okrem toho, že sa naučíme základne tanečné kroky a štýly, správne držanie tela a koordináciu v priestore, rozvinieme fantáziu a kreativitu detí hraním rôznych hier, ako napríklad sochy alebo tanečné pexeso. 

Lekciu bude tvoriť rozcvička potom cvičenia na držanie tela a zväčšenie rozsahu dolných končatín. Následne sa naučíme základne tanečné kroky, ktoré budeme pretvárať do tancov. 

Cena kurzu: 35€/8 lekcií 

Počet miest: 15 detí 

Čo si priniesť: tričko a legíny, ponožky slebo cvičky (s mäkkou podrážkou) a dobrú náladu :) 

Kedy? každú stredu od 16:00-17:00 a piatok od 16:30-17:30

 

Výtvarný krúžok

Krúžok je určený pre deti od 3-6 rokov. 

Našim cieľom je naučiť sa výtvarne techniky, ako je maľba, koláž, ale vyskúšame si aj modelovanie, otláčanie a tvorbu z prírodnín. 

Na výtvarnej budeme rozvíjať kreativitu a fantáziu - nebudeme deti tlačiť do bežných spôsobov keď majú svoje vlastné - podporíme ich v osobitnom prejave. 

Cena kurzu: 18€/4 lekcie 

Počet miest: 15 detí 

Čo si priniesť: staré tričko (ktoré nebude vadiť keď zašpiníme) a dobrú náladu :) 

Kedy? každý pondelok od 15:30-16:30

 

Anglický krúžok

Krúžok je určený pre deti od 3-6 rokov. 

Našim cieľom je naučiť deti základy anglického jazyka. Hravou formou sa naučíme abecedu, počítať, povedať farby, zvieratá, časti tela... Slovíčka si zafixujeme pomocou hier, zábavy, spievaním, tancovaním a maľovaním. 

Cena kurzu: 20€/4 lekcie 

Počet miest: 10 detí 

Čo si priniesť: dobrú náladu a chuť učiť sa nový jazyk :) 

Kedy? každý štvrtok od 17:00-18:00